ZÁMECKÝ PARK

Zámecký park

„Zámecký park se po mnoha letech umělého spánku, neřízeného vývoje, letech bez pomocné ruky a naopak po mnoha zásazích rukou zákeřných a mrzačících, konečně opět probudil k životu. Bylo to dlouhé období, které trvalo více než 70 let. Dnes se park opět volně nadechl, vrátily se do něho míza, život i budoucnost. Stopy zanechané dávnou pozitivní generací jsou pečlivě oprášeny a k nim jsme přidali naše dnešní poznání, možnosti, cítění a záměr. Nechť budoucí generace nenechají park dojít do stejného stavu, v jakém jsme jej potýkali my, ale ať naopak vše co jsme znovuoživili a vytvořili, chrání po generace své i budoucí a radují se z jeho krásy.“

Jiří Nosek

Návštěvní řád parku

Zámecký park a dvůr jsou součástí zámeckého areálu a kdokoli, mimo zaměstnanců objektu v pracovní době, kdo se v návštěvní době i mimo ni nachází v objektu, je z hlediska tohoto návštěvního řádu považován za návštěvníka a je povinen se řídit tímto návštěvním řádem.

  • 1. Park je návštěvníkům přístupný od 1. 5. do 30. 9. a to ve dnech středa až neděle vždy od 9.00 hod do 18.00 hod.
  • 2. Mimo toto období, dny a hodiny je přístup možný pouze po dohodě s majitelem nebo určeným správcem nebo v době konání kulturních akcí u, kterých je otvírací doba individuálně upravena.
  • 3. Prohlídka i pobyt v parku je individuální bez jakéhokoli nároku na průvodce.
  • 4. Děti ve věku do 15 let mají do parku přístup pouze v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají.
  • 5. V nepříznivém počasí – intenzívních a silných deštích, při větrném počasí a námraze a po setmění může být park a dvůr z bezpečnostních důvodů veřejnosti uzavřeny.
  • 6. Návštěvní dobu může majitel nebo správce zámku aktuálně upravit podle provozní situace například v případě konání soukromých rezervací nebo kulturních akcí a oslav.

Ke Stažení PDF - Informace o zámeckém parku (vstupné, otevirací doba atd.)