HISTORIE

Vlastnická Historie Zámku

  • Antonín Maschek z Maasburgu a jeho rod 1766 - 1815 – stavitel zámku
  • Jan Nádherný 1815 – 1825
  • Antonín Jan Oppelt 1825 – 1856
  • Karel a Klára Brožovi 1856 - 1863
  • Klement a Malvína Bachofenovi z Echtu 1863 – 1900
  • Max Kahler a jeho rod 1900 – 1940
  • Tajná německá státní policie 1940 – 1945
  • Československý stát (Cementárny Beroun, Státní statek Lochovice) 1945 – 1990
  • Soukromá společnost Reality s.r.o. 1990 – 2003
  • Jiří Nosek ze Svinař 2003 – dosud

Zámek Svinaře - historie

Na místě zámku stávala tvrz, jejíž vznik lze předpokládat již ve 14. století. Tvrz sloužila majitelům do počátku 16. století, kdy vzhledem k tomu, že majitelé Svinař žili jinde, přestala být využívána. V roce 1766 nechal Antonín Maschek z Maasburgu vystavět v poplužním dvoře zámek a rozlehlou zahradu s parkem. Zámek byla obvyklá patrová budova o sedmi osách, jejíž střední trojosý rizalit v západním průčelí ji o patro převyšoval. Nad střechou se tyčí polygonální věžička se stanovou stříškou s korouhví, která má nápis „AMV 1766“, rok výstavby zámku. Ze dvora je hlavní vchod, nad kterým je erb stavebníka zámku. Takto zůstal zámek až do závěru 19. století.

Ke Stažení PDF - Informace o historii zámku (kompletní historie Zámku Svinaře).